wonen Curacao

Belasting

Per 1 januari 2016 is de AOW ten allen tijden belast in Nederland. Curaçao verleent vrijstelling van inkomstenbelasting hiervoor.

Overheidspensioenen (ABP) worden belast in het land dat het pensioen uitbetaalt. Bijvoorbeeld een oud-ambtenaar die in Nederland heeft gewerkt en na zijn pensionering naar Curaçao is geëmigreerd, betaalt in Nederland inkomstenbelasting over zijn pensioen.

De AOW dient zowel in Nederland als ook op Curaçao in de aangifte opgenomen te worden. Op Curaçao moet dan vrijstelling gevraagd worden ter voorkoming van dubbele belasting. 

Meer informatie over dit onderwerp kan je terugvinden op de site van de vereniging van pensionado’s,  belastingdienst afdeling buitenland en de SVB.

Copyright © 2023 wonencuracao